Kontrollerede omgivelser

OTD Packing ApS tilbyder produktion i kontrollerede, ikke klassificerede lokaler.

Det vil sige at regler for ophold, adfærd og rengøring i lokalet er nøje beskrevet. Lokalerne er indrettet med sluse, og partikeltætheden i rummene overvåges.

Rengøring af lokalerne udføres nøje efter fastlagte procedurer og med godkendt udstyr dedikeret til lokalerne.

Egenkontrol er en af de helt væsentlige dele af GMP (Good manufactoring Practice). Derfor beskriver og registrerer vi, hvordan vi løbende kontrollerer rengøringen samt hvor ofte der udføres selvinspektion eller dobbeltkontrol.

Vi har mulighed for at etablere et renrum ISO kl. 8, hvis den rigtige opgave kræver det. Vores kvalitetsafdeling rådgiver gerne om hvilke krav et givent produkt stiller til produktionslokalerne og renheden i rummet, så tøv ikke med at kontakte os for råd og vejledning eller med en forespørgsel på montage eller pakning i renrum.