Regulatorisk rådgivning

Vi har de nødvendige kompetencer til at rådgive om myndighedskrav

Myndighedskrav kan være komplicerede og svære at tolke korrekt. Faren for at ikke-fagfolk mistolker eller helt overser vigtig information er reel og kan være fatal. Derfor anbefaler vi altid at du rådfører dig med os, så du kommer godt fra start.

Vi tilbyder en række kvalitets- og regulatoriske ydelser, som altid tager udgangspunkt i kundens specifikke behov. Uanset om det drejer sig om opstarts- eller etableret virksomhed, kan der spares en stor mængde tid på interne og eksterne møder, hvis vi hjælper med f. eks identifikation, ansøgninger og dokumentation af myndighedskrav.

Vi kan derudover bl.a. tilbyde kategorisering, validering, auditering og udfærdigelse af dokumentation i forbindelse med produktion. Desuden kan vi hjælpe med ansøgninger til diverse relevante myndigheder i forbindelse med f.eks CE-mærkning.